Gemeenschapsdienst - wat

Gemeenschapsdienst is een maatregel uitgesproken door de jeugdrechter waarbij de jongere een bepaald aantal uren dient te werken. Gemeenschapsdienst wordt omschreven als een prestatie van opvoedkundige aard en algemeen nut. Ze is doorgaans meer bekend als werkstraf.

De jeugdrechter kan dit opleggen bij beschikking (onderzoeksmaatregel) voor maximum 30 werkuren ofwel bij vonnis voor maximum 150 uren.

De uitvoering van de gemeenschapsdienst gebeurt in de vrije tijd en is onbezoldigd. De prestatie vindt steeds plaats in een openbare dienst: dit kan een stadsdienst, provinciale dienst, OCMW-dienst (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) of een vzw (Vereniging Zonder Winstoogmerk) zijn.