Herstelbemiddeling - wat

Herstelbemiddeling is een voorstel van het parket of de jeugdrechtbank, gericht aan de minderjarige dader (en zijn ouders) en het slachtoffer van een misdrijf. Met ondersteuning van een neutrale bemiddelaar kan gezocht worden naar een mogelijke vorm van herstel en/of kan er gecommuniceerd worden omtrent de feiten en de gevolgen ervan.

Een  herstelbemiddeling is een vertrouwelijk proces tussen de partijen waaraan ze vrijwillig kunnen deelnemen. Bemiddeling is gratis.

U heeft een vraag rond bemiddeling met minderjarigen in een conflict waarvoor geen gerechtelijke procedure werd opgestart? Een conflict op school, binnen de hulpverlening,… Wij proberen u zo goed als mogelijk door te verwijzen. Indien doorverwijzing geen uitweg biedt, kunnen wij, in uitzonderlijke gevallen, ook zelf een herstelbemiddeling faciliteren.