HERGO - wat

Het HERstelgericht GroepsOverleg (HERGO) is een kringgesprek waarop de jongere, samen met zijn ouders, enkele mensen uit zijn omgeving en het slachtoffer op zoek gaat naar mogelijkheden om zijn fout zo goed mogelijk te herstellen.

Deze HERGOwerd voorgesteld door de jeugdrechter, alle partijen zijn echter vrij al dan niet aan deze bijeenkomst deel te nemen.