Leerproject - wat

Deze afhandeling richt zich in het kader van de herstelgerichte en constructieve afhandelingen tot minderjarige plegers van geweld,- vermogens,- drugs- en/of seksuele delicten.

De verwijzingen gebeuren door de jeugdrechtbanken van Gent, Oudenaarde en Dendermonde na het uitspreken van een beschikking of een vonnis.

Het wettelijk kader is het artikel 37, § 2 bis, 5° van de wet op de jeugdbescherming van 8 april 1965: ‘deelnemen aan één of meer opleidingsmodules of modules ter bewustwording van de gevolgen van de gestelde handelingen, alsook van de invloed daarvan op de eventuele slachtoffers’.

De minderjarige wordt naar het leerproject verwezen voor een psycho-sociale en ambulante begeleiding met wekelijks één gesprek van één uur. Er worden leerprojecten aangeboden van 20 en 40 uur. Tijdens de begeleiding kunnen er sessies doorgaan in groep en zijn er contacten met de context van de jongere mogelijk.

In het najaar van 2012 start het leerproject ook met een groepswerking. Hierbij gaan 6 à 8 jongeren aan de slag met 2 of 3 begeleiders. De focus ligt op sociale vaardigheden, identiteit en communicatie.

De gesprekken gaan zo dicht mogelijk bij de woonst van de jongere door. Het leerproject wordt aangeboden te Gent, Dendermonde, Aalst, Oudenaarde en Sint Niklaas. De gesprekken gaan door tijdens en buiten de schooluren.